SES MEDİTASYONU

Ses meditasyonu çember şeklinde oturularak tek heceli bir sesin hep birlikte yüksek sesle söylendiği bir grup pratiğidir. Var olan her şey, canlı ve titreşim halinde olan bir enerjiden oluşur. Tüm yaratım, birbiri ile etkileşim içinde olan farklı titreşim seviyelerinden ibarettir. Bir titreşimin taşıdığı bilgiye göre çeşitli formlar oluşur. Uyumlu titreşimlerin birleşimi güzel şekiller yaratır. Uyumsuz titreşimlerin birleşimi ise yıkıcı bir enerji yaratabilir.

Bedenimizin aşağı yukarı %65-75’i sudan oluşur. Ses meditasyonun fiziksel bedenimiz üzerinde çok olumlu bir etkisi vardır.

Her titreşim bir sestir ve her titreşim veya ses bir yapı oluşturur. Uyumlu sesler; sevgi, neşe ve huzur taşıyan, şekli çok güzel ve parıldayan kristal yapılar oluştururlar. Dolayısıyla uyumlu seslerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal katmanlarda dengeleyici ve rahatlatıcı etkileri vardır. İçsel çatışmalar, kaos ve uyumsuzluk dengelenir. Ahenkli sesler, olumsuz ve bastırılmış duyguları dönüştürerek ruh, zihin ve bedende stresi azaltırlar, rahatlamaya yardımcı olurlar.

Özverili yaşamak zarar vermeme prensibine dayanır. Esasen tüm yaşayan canlıları incitmeden, şefkat duyarak yaşamak demektir. Sadece fiziksel zarardan söz etmiyoruz; düşüncelerimiz ve sözlerimiz de bir o kadar yıkıcı olabilir. Bir yerden başlamak lazım! Neden bu vegan bir yaşam olmasın? Zaman içinde bunun etkileri düşüncelerimize ve sözlerimize, hatta tüm yaşam biçimimize yansır. Vegan bir yaşam, zarar vermeme prensibini pratik etmeye başlamak için en verimli ve en etkili yollardan biridir. Aynı zamanda, zihinsel, ekolojik ve bedensel olarak da sağladığı yararlar sayısızdır. Unuttuğumuz değerlerimizi tekrar hatırlamamızı sağlar. İçimizdeki şefkat, şükran ve sevgi gibi iyi niteliklerin uyanmasına vesile olur.

Gezegenimiz, eterik alandaki uyumsuz ve saf olmayan titreşimlerden dolayı acı çekiyor. Yalan söylemek, olumsuz düşünmek ve davranmak eterik alanı kirletir. Bu da soluduğumuz havayı ve içtiğimiz suyu kirletir ve her birimizin moleküler yapısına kadar fiziksel bedenlerimize etki eder. Bunun sonucunda insanlık acı çeker, acının olduğu yerde ise düşük titreşimler vardır.

Atmosfere yaydığımız titreşimleri değiştirmek ve bu titreşimlerin frekansını yükseltmek bizlerin sorumluluğudur. Her bireyin yaratıcı bir enerjisi vardır. Evrene ne gönderirsek o bize geri gelir. Değişim bizimle başlar!

Evrensel yasalara göre yaratılan bir şey bir daha yok edilemez, sadece dönüştürülebilir. Ses Meditasyonu ile, hayatlarımızdaki veya Ses Meditasyonunun yapıldığı yerdeki olumsuzluklar dönüştürülebilir.

Hep birlikte aynı niyetle meditasyon yapmanın insanlığa ve gezegenimize büyük bir etkisi vardır.

Gezegenimiz, eterik alandaki uyumsuz ve saf olmayan titreşimlerden dolayı acı çekiyor. Yalan söylemek, olumsuz düşünmek ve davranmak eterik alanı kirletir. Bu da soluduğumuz havayı ve içtiğimiz suyu kirletir ve her birimizin moleküler yapısına kadar fiziksel bedenlerimize etki eder. Bunun sonucunda insanlık acı çeker, acının olduğu yerde ise düşük titreşimler vardır.

Atmosfere yaydığımız titreşimleri değiştirmek ve bu titreşimlerin frekansını yükseltmek bizlerin sorumluluğudur. Her bireyin yaratıcı bir enerjisi vardır. Evrene ne gönderirsek o bize geri gelir. Değişim bizimle başlar!

Evrensel yasalara göre yaratılan bir şey bir daha yok edilemez, sadece dönüştürülebilir. Ses Meditasyonu ile, hayatlarımızdaki veya Ses Meditasyonunun yapıldığı yerdeki olumsuzluklar dönüştürülebilir.

Hep birlikte aynı niyetle meditasyon yapmanın insanlığa ve gezegenimize büyük bir etkisi vardır.